Řízení letového provozu České republiky, Letecká informační služba

English Kontakt

Aktuality

19. 9. 2018 Dne 28. října 2018 bude v platnosti dočasně omezený prostor PARADE určený pro leteckou část slavnostní vojenské přehlídky. Viz AIP SUP 37/18, VFR-SUP 25/18AUP/UUP.
26. 7. 2018 Ve dnech 2. – 7. a 10. – 14. září 2018 budou v platnosti dočasně vyhrazené prostory pro mezinárodní vojenské letecké cvičení AMPLE STRIKE 2018. Viz AIP SUP 21/18, VFR SUP 12/18AUP/UUP.
více
Upozornění: Používání těchto stránek podléhá podmínkám užití!

Letecká informační služba, která je organizační složkou Řízení letového provozu ČR, s.p., zajišťuje tok informací nezbytných pro bezpečnost, pravidelnost a hospodárnost mezinárodního a vnitrostátního letového provozu v rozsahu její působnosti, jak je uvedeno v AIP GEN 3 v bodě 3.1.2. Sestává z vedení LIS (oddělení leteckých publikací, oddělení kartografie, reprografické a distribuční oddělení) a Mezinárodní kanceláře NOTAM (NOF). Na mezinárodních letištích v ČR, kde poskytuje služby řízení ŘLP ČR, s.p., je letecká informační služba poskytována pracovištěm Centrální ARO Praha (ohlašovna letových provozních služeb).

více o LIS ŘLP ČR