GEN 0.3 - Záznam o dodatcích k AIP (AIP SUP)

GEN 0.3 - Record of AIP Supplements

Tento záznam o dodatcích k AIP se v elektronické verzi liší od tištěného AIP a obsahuje seznam platných AIP SUP ke dni 22 JUN 2017.

This record of AIP Supplements differs from printed AIP in electronic version and contains list of AIP SUP valid on 22 JUN 2017.

NR/Rok
NR/Year
Předmět
Subject
Doba platnosti
Period of Validity
35/16Praha/Ruzyně (LKPR) - Překážka v blízkosti AD
Praha/Ruzyně (LKPR) - Obstacle in the AD vicinty
29 SEP 2016 0400 UTC
31 DEC 2017 2000 UTC
43/16Překážky
Obstacles
5 JAN 2017
UFN
6/17ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) Všeobecný popis
ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) General description
30 MAR 2017
UFN
12/17ČASOVÝ PLÁN PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY RADIONAVIGAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
TIME TABLE OF PREVENTIVE MAINTENANCE OF RADIONAVIGATION FACILITIES
27 APR 2017
UFN
13/17Karlovy Vary (LKKV) - Změna provozní doby
Karlovy Vary (LKKV) - Change of operational hours
13 APR 2017 0530 UTC
26 OCT 2017 1915 UTC
15/17Dočasné zrušení MTMA a MCTR Čáslav
Temporary cancellation of MTMA and MCTR Čáslav
22 JUN 2017 0500 UTC
21 AUG 2017 0500 UTC
16/17Dočasně omezené prostory KLATOVY 1 a 2
Temporary restricted areas KLATOVY 1 and 2
27 JUL 2017
3 OCT 2017
19/17Dočasně rezervované prostory pro mezinárodní vojenské letecké cvičení AMPLE STRIKE 2017
Temporary reserved areas for international military air exercise AMPLE STRIKE 2017
27 AUG 2017
8 SEP 2017
20/17ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) (LK only) Area Definitions, City Pair Level Capping and Pan-European Annex
ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) (LK only) Area Definitions, City Pair Level Capping and Pan-European Annex
22 JUN 2017
UFN
21/17ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) (LK only) En-route DCT Limits, Airport Connectivity, Flight profile restrictions, FUA Restrictions
ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) (LK only) En-route DCT Limits, Airport Connectivity, Flight profile restrictions, FUA Restrictions
22 JUN 2017
UFN

Původní vydaný PDF soubor pro tisk / Original published PDF file for print: g0-3.pdf