GEN 0.3 - Záznam o dodatcích k AIP (AIP SUP)

GEN 0.3 - Record of AIP Supplements

Tento záznam o dodatcích k AIP se v elektronické verzi liší od tištěného AIP a obsahuje seznam platných AIP SUP ke dni 7 DEC 2017.

This record of AIP Supplements differs from printed AIP in electronic version and contains list of AIP SUP valid on 7 DEC 2017.

NR/Rok
NR/Year
Předmět
Subject
Doba platnosti
Period of Validity
35/16Praha/Ruzyně (LKPR) - Překážka v blízkosti AD
Praha/Ruzyně (LKPR) - Obstacle in the AD vicinty
29 SEP 2016 0400 UTC
31 DEC 2017 2000 UTC
6/17ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) Všeobecný popis
ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) General description
30 MAR 2017
UFN
12/17ČASOVÝ PLÁN PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY RADIONAVIGAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
TIME TABLE OF PREVENTIVE MAINTENANCE OF RADIONAVIGATION FACILITIES
27 APR 2017
UFN
22/17PRAHA/Ruzyně (LKPR) - Překážky v blízkosti AD
PRAHA/Ruzyne (LKPR) - Obstacles in the AD vicinity
20 JUL 2017
20 DEC 2017 1200 UTC
32/17Praha/Ruzyně (LKPR) - omezení na TWY M
Praha/Ruzyně (LKPR) - limitation on TWY M
27 SEP 2017 0000 UTC
31 MAR 2018 1100 UTC
33/17Překážky
Obstacles
9 NOV 2017
UFN
36/17ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) (LK only) En-route DCT Limits, Airport Connectivity, Flight profile restrictions, FUA Restrictions
ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) (LK only) En-route DCT Limits, Airport Connectivity, Flight profile restrictions, FUA Restrictions
9 NOV 2017
UFN
37/17Dočasné zrušení MTMA a MCTR Náměšť
Temporary cancellation of MTMA and MCTR Náměšť
16 DEC 2017 0700 UTC
8 JAN 2018 0700 UTC
38/17ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) (LK only) Area Definitions, City Pair Level Capping and Pan-European Annex
ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) (LK only) Area Definitions, City Pair Level Capping and Pan-European Annex
7 DEC 2017
UFN

Původní vydaný PDF soubor pro tisk / Original published PDF file for print: g0-3.pdf