GEN 0.3 - Záznam o dodatcích k AIP (AIP SUP)

GEN 0.3 - Record of AIP Supplements

Tento záznam o dodatcích k AIP se v elektronické verzi liší od tištěného AIP a obsahuje seznam platných AIP SUP ke dni 12 OCT 2017.

This record of AIP Supplements differs from printed AIP in electronic version and contains list of AIP SUP valid on 12 OCT 2017.

NR/Rok
NR/Year
Předmět
Subject
Doba platnosti
Period of Validity
35/16Praha/Ruzyně (LKPR) - Překážka v blízkosti AD
Praha/Ruzyně (LKPR) - Obstacle in the AD vicinty
29 SEP 2016 0400 UTC
31 DEC 2017 2000 UTC
43/16Překážky
Obstacles
5 JAN 2017
UFN
6/17ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) Všeobecný popis
ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) General description
30 MAR 2017
UFN
12/17ČASOVÝ PLÁN PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY RADIONAVIGAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
TIME TABLE OF PREVENTIVE MAINTENANCE OF RADIONAVIGATION FACILITIES
27 APR 2017
UFN
22/17PRAHA/Ruzyně (LKPR) - Překážky v blízkosti AD
PRAHA/Ruzyne (LKPR) - Obstacles in the AD vicinity
20 JUL 2017
20 DEC 2017 1200 UTC
28/17ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) (LK only) Area Definitions, City Pair Level Capping and Pan-European Annex
ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) (LK only) Area Definitions, City Pair Level Capping and Pan-European Annex
14 SEP 2017
UFN
29/17ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) (LK only) En-route DCT Limits, Airport Connectivity, Flight profile restrictions, FUA Restrictions
ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) (LK only) En-route DCT Limits, Airport Connectivity, Flight profile restrictions, FUA Restrictions
12 OCT 2017
UFN
30/17Praha/Ruzyně (LKPR) - Uzavření RWY 06/24
Praha/Ruzyne (LKPR) - RWY 06/24 closure
23 OCT 2017 0600 UTC
27 OCT 2017 1300 UTC
31/17Praha/Ruzyně (LKPR) - Uzavření RWY 12/30
Praha/Ruzyne (LKPR) - RWY 12/30 closure
30 OCT 2017 0700 UTC
3 NOV 2017 1400 UTC
32/17Praha/Ruzyně (LKPR) - omezení na TWY M
Praha/Ruzyně (LKPR) - limitation on TWY M
27 SEP 2017 0000 UTC
31 MAR 2018 1100 UTC

Původní vydaný PDF soubor pro tisk / Original published PDF file for print: g0-3.pdf