GEN 0.3 - Záznam o dodatcích k AIP (AIP SUP)

GEN 0.3 - Record of AIP Supplements

Tento záznam o dodatcích k AIP se v elektronické verzi liší od tištěného AIP a obsahuje seznam platných AIP SUP ke dni 15 MAR 2018.

This record of AIP Supplements differs from printed AIP in electronic version and contains list of AIP SUP valid on 15 MAR 2018.

NR/Rok
NR/Year
Předmět
Subject
Doba platnosti
Period of Validity
6/17ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) Všeobecný popis
ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) General description
30 MAR 2017
UFN
12/17ČASOVÝ PLÁN PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY RADIONAVIGAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
TIME TABLE OF PREVENTIVE MAINTENANCE OF RADIONAVIGATION FACILITIES
27 APR 2017
UFN
32/17Praha/Ruzyně (LKPR) - omezení na TWY M
Praha/Ruzyně (LKPR) - limitation on TWY M
27 SEP 2017 0000 UTC
31 MAR 2018 1100 UTC
41/17Překážky
Obstacles
21 DEC 2017
UFN
2/18ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) (LK only) Area Definitions, City Pair Level Capping and Pan-European Annex
ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) (LK only) Area Definitions, City Pair Level Capping and Pan-European Annex
1 MAR 2018
UFN
3/18ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) (LK only) En-route DCT Limits, Airport Connectivity, Flight profile restrictions, FUA Restrictions
ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) (LK only) En-route DCT Limits, Airport Connectivity, Flight profile restrictions, FUA Restrictions
1 MAR 2018
UFN
4/18Uzavírka letiště Ostrava/Mošnov (LKMT)
Aerodrome Ostrava/Mosnov (LKMT) closure
20 APR 2018 2200 UTC
22 APR 2018 2100 UTC
5/18Dočasné zrušení MTMA a MCTR Náměšť
Temporary cancellation of MTMA and MCTR Náměšť
16 APR 2018 0600 UTC
18 APR 2018 2200 UTC
6/18Dočasné zrušení MTMA a MCTR Čáslav
Temporary cancellation of MTMA and MCTR Čáslav
20 APR 2018 1700 UTC
2 MAY 2018 0500 UTC
7/18Praha/Ruzyně (LKPR) - Uzavření RWY 06/24
Praha/Ruzyne (LKPR) - RWY 06/24 closure
23 APR 2018 0600 UTC
27 APR 2018 1300 UTC
8/18PRAHA/Ruzyně – testování nových odletových tratí
PRAHA/Ruzyne – testing of new departure procedures
26 APR 2018
UFN
9/18Dočasně omezené prostory KLATO1 a KLATO2
Temporary restricted areas KLATO1 and KLATO2
26 APR 2018
18 NOV 2018
10/18Dočasné zrušení MTMA a MCTR Pardubice
Temporary cancellation of MTMA and MCTR Pardubice
2 MAY 2018 1000 UTC
4 MAY 2018 2200 UTC
11/18Dočasné zrušení MTMA a MCTR Kbely
Temporary cancellation of MTMA and MCTR Kbely
14 MAY 2018 0600 UTC
16 MAY 2018 2200 UTC
12/18PRAHA/Vodochody – značky a světelné značení mimo provoz
PRAHA/Vodochody – markings and lighting out of operation
29 MAR 2018
UFN

Původní vydaný PDF soubor pro tisk / Original published PDF file for print: g0-3.pdf