GEN 0.3 - Záznam o dodatcích k AIP (AIP SUP)

GEN 0.3 - Record of AIP Supplements

Tento záznam o dodatcích k AIP se v elektronické verzi liší od tištěného AIP a obsahuje seznam platných AIP SUP ke dni 16 AUG 2018.

This record of AIP Supplements differs from printed AIP in electronic version and contains list of AIP SUP valid on 16 AUG 2018.

NR/Rok
NR/Year
Předmět
Subject
Doba platnosti
Period of Validity
12/17ČASOVÝ PLÁN PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY RADIONAVIGAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
TIME TABLE OF PREVENTIVE MAINTENANCE OF RADIONAVIGATION FACILITIES
27 APR 2017
UFN
41/17Překážky
Obstacles
21 DEC 2017
UFN
9/18Dočasně omezené prostory KLATO1 a KLATO2
Temporary restricted areas KLATO1 and KLATO2
26 APR 2018
18 NOV 2018
12/18PRAHA/Vodochody – značky a světelné značení mimo provoz
PRAHA/Vodochody – markings and lighting out of operation
29 MAR 2018
UFN
21/18Dočasně vyhrazené prostory pro mezinárodní vojenské letecké cvičení AMPLE STRIKE 2018
Dočasně vyhrazené prostory pro mezinárodní Temporary segregated areas for international military air exercise AMPLE STRIKE 2018
2 SEP 2018
14 SEP 2018
22/18Praha/Ruzyně (LKPR) – nové osové značení propojující TWY B1 a TWY B2
Praha/Ruzyne (LKPR) – new center line marking connecting TWY B1 and TWY B2
10 MAY 2018
10 SEP 2018
23/18Nebezpečné prostory LKD11, LKD13 a LKD14
Danger areas LKD11, LKD13 a LKD14
21 JUN 2018
UFN
27/18ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) Všeobecný popis
ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) General description
19 JUL 2018
UFN
30/18Dočasně omezené prostory PARA 1, 2 a 3
Temporary restricted areas PARA 1, 2 and 3
22 AUG 2018 0500 UTC
31 AUG 2018 1939 UTC
31/18Dočasně omezený prostor FLYI
Temporary restricted area FLYI
28 AUG 2018 0700 UTC
8 SEP 2018 2031 UTC
32/18Dočasné zrušení MTMA a MCTR Pardubice
Temporary cancellation of MTMA and MCTR Pardubice
1 OCT 2018 0600 UTC
30 NOV 2018 0700 UTC
33/18ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) (LK only) Area Definitions, City Pair Level Capping and Pan-European Annex
ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) (LK only) Area Definitions, City Pair Level Capping and Pan-European Annex
16 AUG 2018
UFN
34/18ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) (LK only) En-route DCT Limits, Airport Connectivity, Flight profile restrictions, FUA Restrictions
ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) (LK only) En-route DCT Limits, Airport Connectivity, Flight profile restrictions, FUA Restrictions
16 AUG 2018
UFN

Původní vydaný PDF soubor pro tisk / Original published PDF file for print: g0-3.pdf