GEN 0.3 - Záznam o dodatcích k AIP (AIP SUP)

GEN 0.3 - Record of AIP Supplements

Tento záznam o dodatcích k AIP se v elektronické verzi liší od tištěného AIP a obsahuje seznam platných AIP SUP ke dni 3 AUG 2017.

This record of AIP Supplements differs from printed AIP in electronic version and contains list of AIP SUP valid on 3 AUG 2017.

NR/Rok
NR/Year
Předmět
Subject
Doba platnosti
Period of Validity
35/16Praha/Ruzyně (LKPR) - Překážka v blízkosti AD
Praha/Ruzyně (LKPR) - Obstacle in the AD vicinty
29 SEP 2016 0400 UTC
31 DEC 2017 2000 UTC
43/16Překážky
Obstacles
5 JAN 2017
UFN
6/17ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) Všeobecný popis
ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) General description
30 MAR 2017
UFN
12/17ČASOVÝ PLÁN PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY RADIONAVIGAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
TIME TABLE OF PREVENTIVE MAINTENANCE OF RADIONAVIGATION FACILITIES
27 APR 2017
UFN
13/17Karlovy Vary (LKKV) - Změna provozní doby
Karlovy Vary (LKKV) - Change of operational hours
13 APR 2017 0530 UTC
26 OCT 2017 1915 UTC
15/17Dočasné zrušení MTMA a MCTR Čáslav
Temporary cancellation of MTMA and MCTR Čáslav
22 JUN 2017 0500 UTC
21 AUG 2017 0500 UTC
16/17Dočasně omezené prostory KLATOVY 1 a 2
Temporary restricted areas KLATOVY 1 and 2
27 JUL 2017
3 OCT 2017
19/17Dočasně rezervované prostory pro mezinárodní vojenské letecké cvičení AMPLE STRIKE 2017
Temporary reserved areas for international military air exercise AMPLE STRIKE 2017
27 AUG 2017
8 SEP 2017
21/17ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) (LK only) En-route DCT Limits, Airport Connectivity, Flight profile restrictions, FUA Restrictions
ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) (LK only) En-route DCT Limits, Airport Connectivity, Flight profile restrictions, FUA Restrictions
22 JUN 2017
UFN
22/17PRAHA/Ruzyně (LKPR) - Překážky v blízkosti AD
PRAHA/Ruzyne (LKPR) - Obstacles in the AD vicinity
20 JUL 2017
20 DEC 2017 1200 UTC
23/17ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) (LK only) Area Definitions, City Pair Level Capping and Pan-European Annex
ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) (LK only) Area Definitions, City Pair Level Capping and Pan-European Annex
20 JUL 2017
UFN
24/17Dočasně omezené prostory KLATOVY 1 a 2
Temporary restricted areas KLATOVY 1 and 2
21 AUG 2017
3 OCT 2017
25/17ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) (LK only) Area Definitions, City Pair Level Capping and Pan-European Annex
ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) (LK only) Area Definitions, City Pair Level Capping and Pan-European Annex
17 AUG 2017
UFN
26/17ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) (LK only) En-route DCT Limits, Airport Connectivity, Flight profile restrictions, FUA Restrictions
ROUTE AVAILABILITY DOCUMENT (RAD) (LK only) En-route DCT Limits, Airport Connectivity, Flight profile restrictions, FUA Restrictions
17 AUG 2017
UFN

Původní vydaný PDF soubor pro tisk / Original published PDF file for print: g0-3.pdf