Změny v publikacích LIS v období od 17 AUG 2017 do 14 SEP 2017

Poslední zařazené změny

Vydané, ještě neúčinné, změny

31 AUG 2017

Vydané AIP SUP

Vydané AIC

Série A

NIL

Série C

NIL

Letecké směrnice a předpisy:

NIL

Upozornění:Ruční opravy jsou v elektronické verzi zapracovány do příslušných stran/map. Není-li na některé straně některého seznamu nebo obsahu uvedeno číslo změny, ale pouze datum účinnosti, byla tato strana pro elektronickou verzi aktualizována, ale nebyla vydána v tištěné verzi.