Změny v publikacích LIS v období od 28 MAR 2019 do 11 APR 2019

Poslední zařazené změny

Vydané, ještě neúčinné, změny

14 MAR 2019

11 APR 2019

Vydané AIP SUP

NIL

Vydané AIC

Série A

Série C

Upozornění:Ruční opravy jsou v elektronické verzi zapracovány do příslušných stran/map. Není-li na některé straně některého seznamu nebo obsahu uvedeno číslo změny, ale pouze datum účinnosti, byla tato strana pro elektronickou verzi aktualizována, ale nebyla vydána v tištěné verzi.