Změny v publikacích LIS v období od 5 JAN 2017 do 19 JAN 2017

Poslední zařazené změny

Vydané, ještě neúčinné, změny

19 JAN 2017

Vydané AIP SUP

Vydané AIC

Série A

NIL

Série C

Letecké směrnice a předpisy:

NIL

Upozornění:Ruční opravy jsou v elektronické verzi zapracovány do příslušných stran/map. Není-li na některé straně některého seznamu nebo obsahu uvedeno číslo změny, ale pouze datum účinnosti, byla tato strana pro elektronickou verzi aktualizována, ale nebyla vydána v tištěné verzi.