Změny v publikacích LIS v období od 28 APR 2016 do 26 MAY 2016

Poslední zařazené změny

Vydané, ještě neúčinné, změny

12 MAY 2016

Vydané AIP SUP

Vydané AIC

Série A

NIL

Série C

Letecké směrnice a předpisy:

Upozornění:Ruční opravy jsou v elektronické verzi zapracovány do příslušných stran/map. Není-li na některé straně některého seznamu nebo obsahu uvedeno číslo změny, ale pouze datum účinnosti, byla tato strana pro elektronickou verzi aktualizována, ale nebyla vydána v tištěné verzi.