Změny v publikacích LIS v období od 28 FEB 2019 do 14 MAR 2019

Poslední zařazené změny

Vydané, ještě neúčinné, změny

14 FEB 2019

14 MAR 2019

Vydané AIP SUP

Vydané AIC

Série A

NIL

Série C

NIL

Upozornění:Ruční opravy jsou v elektronické verzi zapracovány do příslušných stran/map. Není-li na některé straně některého seznamu nebo obsahu uvedeno číslo změny, ale pouze datum účinnosti, byla tato strana pro elektronickou verzi aktualizována, ale nebyla vydána v tištěné verzi.