Podání letového plánu faxem

Jak na to?

Předkládání vyplněného formuláře letového plánu prostřednictvím faxu je přípustné pouze za podmínky následného telefonického ověření příjmu, čitelnosti a věcné správnosti faxové kopie letového plánu. Příslušná ohlašovna letových provozních služeb provede jeho další distribuci až po telefonickém ověření.

Praha: 220 374 251