Podání letového plánu pomocí IBS

IBS je aplikace, která poskytuje jak registrovaným tak neregistrovaným uživatelům služby pro předletovou přípravu. Data jsou přebírána z informačních systémů ŘLP ČR s.p. Registrovaní uživatelé mohou navíc podat nový letový plán, upravit podaný letový plán, plánovat let nebo zadat požadavek na komplexní Briefing produkt pro předletovou přípravu.

Jak na to?

Musíte mít registraci do systému, zaregistrovat se lze přímo na stránkách http://ibs.rlp.cz, případné dotazy na ibs@ans.cz.

1. zaregistruji se do systému

2. otevřu si v nabídce plánování letů položku NOVÝ LETOVÝ PLÁN

3. vyplním otevřený formulář letového plánu včetně pole 19

4. provedu validaci

5. FPL odešlu na ARO ke zpracování

6. dostanu z ARO ORM (Operational Reply Message ACK, MAN,REJ) zprávu na IFR a kombinované lety IFR/VFR, VFR/IFR, nebo se mi v případě VFR letů vrátí potvrzení FPL OK v případě, že FPL je v pořádku, nebo FPL NOT OK v případě, že FPL potřebuje nějakou úpravu

7. všechny tyto zprávy obdržíte současně nejen do počítače, ale i jako SMS zprávu na mobilní telefon
Poznámka: FPL lze před odesláním na ARO ověřit ve validačním systému IFPS

8. v případě jakýchkoliv problémů se obraťte na pracovníka ARO ve službě