Telefonické podání letového plánu

Jak na to?

Pro telefonické podání letového plánu kontaktuji pracovníka ARO na tel. číslech:

Praha: 220 372 735, 220 374 138, 220 374 101

Při telefonickém předložení letového plánu dle pravidel IFR nebo kombinovaného IFR/VFR a VFR/IFR je předkladatel povinen si před zahájením letu ověřit, zda letový plán byl akceptován, popřípadě zda byla obdržena časová mezera pro vzlet.