SUP 01/17
Datum vydání: 19 JAN 17
Účinnost od: 19 JAN 17
Účinnost do: UFN
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-AD-LKMH
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: NIL
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: Y1654/16
Mnichovo Hradiště (LKMH) - celní a pasové odbavení

Dočasně zrušen odstavec 2.2 kapitoly VFR-AD-LKMH-TEXT ve VFR příručce a nahrazen novým zněním:

Celní a pasové odbavení se dočasně neposkytuje. Nejsou povoleny přílety/odlety mimo Schengenský prostor.