SUP 8/18
Datum vydání: 12 APR 18
Účinnost od: 18 JUN 18 08:00
Účinnost do: 29 JUN 18 14:30
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-ENR-1
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: NIL
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: NIL
Dočasně rezervované prostory pro mezinárodní vojenské letecké cvičení SKY AVENGER 2018

1S účinností od 18 JUN 2018 do 22 JUN 2018 a od 25 JUN 2018 do 29 JUN 2018 budou pro mezinárodní vojenské letecké cvičení SKY AVENGER 2018 vyhrazeny dočasně rezervované prostory v rozsahu:

1.1Časové vymezení vyhrazených prostorů:

Datum Čas Prostory
18 - 22 JUN 2018 0800 - 1300 UTC SKY5 a SWAY1, SWAY2, SWAY3, SWAY4
25 - 29 JUN 2018 0830 - 1030 UTC SKY1, SKY2, SKY3, SKY4, SKY5 a SWAY1
1230 - 1430 UTC SKY5 a SWAY1, SWAY2, SWAY3, SWAY4

1.2Horizontální a vertikální vymezení vyhrazených prostorů:

Název prostoru Vertikální hranice prostoru Horizontální hranice prostoru Poznámka
SKY1 FL 285
FL 95
01. 49°57'58.78''N 015°02'53.10''E
02. 50°11'08.54''N 015°03'24.04''E
03. 50°33'59.66''N 015°02'57.23''E
04. 50°36'32.01''N 015°05'42.92''E
05. 50°43'34.98''N 015°30'17.52''E
06. 50°32'21.39''N 016°02'27.74''E
07. 50°31'53.84''N 016°08'55.60''E
08. 50°26'31.16''N 016°05'45.97''E
09. 50°21'32.07''N 016°10'18.06''E
10. 50°09'53.81''N 016°27'11.77''E
11. 50°02'17.53''N 016°41'50.84''E
12. 50°10'58.88''N 017°02'53.67''E
13. 49°59'00.00''N 017°16'00.00''E
14. 49°46'35.89''N 017°32'27.73''E
15. 49°44'31.88''N 017°26'35.72''E
16. 49°35'58.88''N 017°23'50.72''E
17. 49°25'30.09''N 016°33'03.64''E
18. 49°30'44.56''N 016°06'40.45''E
19. 49°36'32.85''N 015°39'25.61''E
20. 49°50'05.68''N 015°07'54.92''E
01. 49°57'58.78''N 015°02'53.10''E
Prostor je vertikálně využíván od FL 95 včetně (nad SKY2) nebo od FL 100 včetně (mimo SKY2) do FL 280 včetně.
Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 290.
SKY2 FL 95          
1000 ft AGL
01. 49°50'38.81''N 015°42'29.73''E
02. 49°52'14.81''N 016°18'47.72''E
03. 49°53'35.66''N 016°29'52.65''E
04. 49°59'00.00''N 017°16'00.00''E
05. 49°46'35.89''N 017°32'27.73''E
06. 49°44'31.88''N 017°26'35.72''E
07. 49°35'58.88''N 017°23'50.72''E
08. 49°25'30.09''N 016°33'03.64''E
09. 49°30'44.56''N 016°06'40.45''E
10. 49°36'32.85''N 015°39'25.61''E
11. 49°46'09.37''N 015°50'58.58''E
01. 49°50'38.81''N 015°42'29.73''E
Prostor je vertikálně využíván od 1000 ft AGL včetně do FL 95 včetně.
(na SKY2 vertikálně navazuje SKY1)
SKY3 FL 285
FL 125
01. 49°25'30.09''N 016°33'03.64''E
02. 49°35'58.88''N 017°23'50.72''E
03. 49°44'31.88''N 017°26'35.72''E
04. 49°46'35.89''N 017°32'27.73''E
05. 49°59'00.00''N 017°16'00.00''E
06. 50°10'58.88''N 017°02'53.67''E
07. 50°10'37.38''N 017°23'25.00''E
08. 49°42'16.93''N 017°43'20.75''E
09. 49°24'31.53''N 017°26'10.78''E
10. 49°19'32.00''N 017°01'48.00''E
11. 49°19'43.00''N 016°55'05.00''E
01. 49°25'30.09''N 016°33'03.64''E
Prostor je vertikálně využíván od FL 125 včetně (nad SKY4) nebo od FL 130 včetně (mimo SKY4) do FL 280 včetně.
Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 290.
SKY4 FL 125
GND
1. 49°35'58.88''N 017°23'50.72''E
2. 49°44'31.88''N 017°26'35.72''E
3. 49°46'35.89''N 017°32'27.73''E
4. 49°45'47.94''N 017°40'53.77''E
5. 49°42'16.93''N 017°43'20.75''E
6. 49°33'47.82''N 017°35'06.70''E
7. 49°33'22.90''N 017°32'39.77''E
8. 49°33'25.05''N 017°31'51.04''E
9. 49°34'40.89''N 017°28'59.77''E
1. 49°35'58.88''N 017°23'50.72''E
Prostor je vertikálně využíván od GND do FL 125 včetně.
(na SKY4 vertikálně navazuje SKY3)
SKY5 FL 125
GND
1. 49°23'19.70''N 015°32'25.69''E
2. 49°19'22.58''N 015°46'39.45''E
3. 49°16'22.73''N 015°42'25.40''E
4. 49°11'08.75''N 015°46'53.78''E
5. 49°07'06.98''N 015°55'12.71''E
6. 49°00'44.58''N 015°45'22.84''E
7. 49°06'53.48''N 015°32'03.66''E
8. 49°11'06.11''N 015°27'04.95''E
9. 49°18'12.70''N 015°26'37.40''E
1. 49°23'19.70''N 015°32'25.69''E
Prostor je vertikálně využíván od GND do FL 120 včetně.
Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 130.
SWAY1 FL 85            
5000 ft AMSL
1. 49°19'22.58''N 015°46'39.45''E
2. 49°21'27.00''N 015°39'10.80''E
3. 49°33'05.73''N 015°55'42.26''E
4. 49°31'22.55''N 016°03'43.92''E
1. 49°19'22.58''N 015°46'39.45''E
Prostor je vertikálně využíván od 5000 ft AMSL včetně do FL 80 včetně.
Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 90.
SWAY2 FL 85            
5000 ft AMSL
01. 49°50'17.74''N 015°37'23.64''E
02. 49°45'21.43''N 015°38'53.98''E
03. 49°39'54.56''N 015°33'47.36''E
04. 49°37'26.38''N 015°27'39.64''E
05. 49°31'03.99''N 015°27'12.46''E
06. 49°21'58.21''N 015°16'35.64''E
07. 49°14'10.97''N 014°55'19.35''E
08. 49°09'57.74''N 014°53'46.79''E
09. 49°06'41.22''N 014°52'10.06''E
10. 49°06'58.50''N 014°46'36.58''E
11. 49°15'51.03''N 014°49'48.92''E
12. 49°24'45.44''N 015°14'27.75''E
13. 49°32'15.15''N 015°22'13.16''E
14. 49°39'33.98''N 015°22'44.00''E
15. 49°43'14.36''N 015°31'15.61''E
16. 49°46'38.74''N 015°31'13.60''E
01. 49°50'17.74''N 015°37'23.64''E
Prostor je vertikálně využíván od 5000 ft AMSL včetně do FL 80 včetně.
Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 90.
Horizontální hranice prostoru je totožná s LKTSA27.
SWAY3 FL 85            
5000 ft AMSL
01. 49°57'33.00''N 015°11'56.98''E
02. 49°56'05.78''N 015°12'04.68''E
03. 49°53'54.69''N 015°15'11.69''E
04. 49°50'35.84''N 015°07'57.97''E
05. 49°37'13.04''N 015°03'20.82''E
06. 49°30'46.42''N 014°41'34.91''E
07. 49°27'49.36''N 014°24'03.35''E
08. 49°30'41.94''N 014°25'09.71''E
09. 49°33'26.68''N 014°40'06.09''E
10. 49°40'04.02''N 014°58'39.06''E
11. 49°52'39.84''N 015°03'19.90''E
01. 49°57'33.00''N 015°11'56.98''E
Prostor je vertikálně využíván od 5000 ft AMSL včetně do FL 80 včetně.
Nejbližší použitelná letová hladina pro přelet tohoto prostoru je FL 90.
Horizontální hranice prostoru je totožná s LKTSA26.
SWAY4 FL 95            
5000 ft AMSL
1. 49°30'44.56''N 016°06'40.45''E
2. 49°45'16.63''N 016°40'47.88''E
3. 49°42'25.85''N 017°23'28.45''E
4. 49°44'31.88''N 017°26'35.72''E
5. 49°37'30.27''N 017°24'20.04''E
6. 49°39'57.90''N 016°45'07.90''E
7. 49°28'50.98''N 016°16'16.47''E
1. 49°30'44.56''N 016°06'40.45''E
Prostor je vertikálně využíván od 5000 ft AMSL včetně do FL 95 včetně.
(na SWAY4 vertikálně navazuje TRA33 a TRA34)
Horizontální hranice prostoru je částečně totožná s LKTSA24.

2Zásady pro využití prostorů pro SKY AVENGER 2018:

2.1Tyto prostory mají přednost před dotčenými prostory TRA/TSA zveřejněnými v AIP ČR (ENR 5.2 a AIP SUP) i dotčenými prostory zveřejněnými cestou NOTAM.

2.2Tyto prostory jsou, pokud v tomto AIP SUP není uvedeno jinak, využívány v plném rozsahu vertikálních a horizontálních hranic.

2.3Plánované využití těchto prostorů, vč. následných změn (zmenšení rozsahu omezení nebo zrušení) bude zveřejněno cestou AUP/UUP.

2.4Jednotlivé prostory budou aktivovány a deaktivovány v souladu s postupy uvedenými v AIP ČR.

3Zásady pro vstup ostatních uživatelů vzdušného prostoru ČR nezúčastněných na cvičení SKY AVENGER 2018 do stanovených prostorů:

3.1Informaci o aktuálním stavu aktivace těchto prostorů poskytne FIC Praha, ACC Praha, APP Brno, APP Ostrava, MAPP Čáslav a MAPP Náměšť. Platnost předané informace je 15 minut. Po uplynutí této doby musí pilot považovat prostory za aktivované;

3.2Lety letadel nezúčastněných na tomto cvičení těmito prostory nebudou povolovány kromě následujících výjimek:

3.2.1Lety Letecké služby Policie ČR, lety pro záchranu lidského života (SAR, LZZS) a lety letecké hasičské služby, které mohou vstoupit do prostorů pro toto cvičení na základě povolení vydaného:

3.2.2Lety v rámci NATINAMDS (Integrovaný systém protivzdušné a protiraketové obrany NATO) a NaPoSy PVO (Národní posilový systém protivzdušné obrany České republiky), které mají přednost před lety v rámci tohoto cvičení. Vstup těchto letů do prostorů pro toto cvičení však podléhá letovému povolení vydanému CRC (Středisko řízení a uvědomování).

3.3Omezení ve využití tratí ATS a DCT bude zajištěno prostřednictvím CADF (Centralized Airspace Data Function) NM (Network Mananger) Eurocontrol vytvořením EU restriction.

4Kontakty: