SUP 17/18
Datum vydání: 28 JUN 18
Účinnost od: 29 JUL 18 06:00
Účinnost do: 11 AUG 18 SS
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-AD-LKZB
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: NIL
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: NIL
AD Zbraslavice (LKZB) - Dočasně omezený prostor AKRO

1Pravidla pro vstup do omezeného prostoru AKRO

1.1Prostor MTMA Čáslav má přednost před dočasně omezeným prostorem AKRO.

1.2Plánovaná aktivace prostoru bude publikována v AUP/UUP

1.3Přílety, odlety, průlety a místní činnost z/do LKZB jsou možné pouze po vyžádání. Informaci o aktivaci a možnosti průletu dočasně omezeným prostorem poskytne ZBRASLAVICE RADIO, FREQ 126,630.

1.4Do dočasně omezeného prostoru AKRO bude povolen vstup letadel Policie ČR, letecké záchranné služby, letadel AČR (pouze NATINAMDS), letadel provádějících pátrání a záchranu a letů provádějících hasičskou činnost.

2Kontakty

2.1Martin Mezera, tel: 602 954 478 - osoba odpovědná za organizaci celé akce.

2.2Tomáš Zemánek, tel: 712 045 307 - koordinátor mezi Aeroklubem České republiky a Armádou České republiky.