SUP 18/18
Datum vydání: 28 JUN 18
Účinnost od: 21 JUL 18 06:00
Účinnost do: 11 AUG 18 SS
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-AD-LKPM
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: NIL
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: NIL
AD Příbram (LKPM) - Dočasně omezený prostor GLIDE

1Pravidla pro vstup do omezeného prostoru GLIDE

1.1Prostory LKTSA5B a LKTRA76 mají přednost před dočasně omezeným prostorem GLIDE.

1.2Plánovaná aktivace prostoru bude publikována v AUP/UUP

1.3Na prostor bude navazovat navigační výstraha kryjící oblast o poloměru 10 NM, GND – FL95.

1.4Přílety, odlety, průlety a místní činnost z/do LKPM pouze po vyžádání. Informaci o aktivaci a možnosti průletu dočasně omezeným prostorem GLIDE poskytne PŘÍBRAM RADIO, FREQ 118,755.

1.5Do dočasně omezeného prostoru GLIDE bude povolen vstup letadel Policie ČR, letecké záchranné služby, letadel AČR (pouze NATINAMDS), letadel provádějících pátrání a záchranu a letů provádějících hasičskou činnost.

2Kontakty

2.1JUDr. Jaroslava Žáková, tel: 608 030 626, email: zakovajar@seznam.cz - osoba odpovědná za organizaci celé akce.

2.2Tomáš Rendla, tel: 602 284 272, email: tomas@gradient.cc - kontaktní osoba.