SUP 22/18
Datum vydání: 02 AUG 18
Účinnost od: 01 OCT 18 06:00
Účinnost do: 30 NOV 18 07:00
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-ENR-1
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: NIL
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: NIL
Dočasné zrušení MTMA a MCTR Pardubice

Od 1 OCT 18 0600 UTC do 30 NOV 18 0700 UTC nebude MAPP (127,655) a MTWR Pardubice (120,155) poskytovat ATS v MTMA a MCTR Pardubice. V tomto období budou MTMA a MCTR Pardubice zrušeny, vzdušný prostor se změní na prostor třídy E (1000 ft AGL - FL 95) a G (GND — 1000 ft AGL). ATS poskytuje FIC Praha (136,175 MHz).