SUP 25/18
Datum vydání: 30 AUG 18
Účinnost od: 28 OCT 18 12:30
Účinnost do: 28 OCT 18 14:00
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-ENR-1
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: NIL
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: NIL
Dočasně omezený prostor PARADE

1S účinností od 28 OCT 2018 1230 UTC do 28 OCT 2018 1400 UTC bude pro slavnostní vojenskou přehlídku dočasně vyhrazen prostor PARADE v rozsahu:

1.1Horizontální a vertikální vymezení prostoru:

Název prostoru Vertikální hranice prostoru Horizontální hranice prostoru Poznámka
PARADE 5000 ft AMSL
GND
1. 50 19 19,41 N 014 02 46,01 E
2. 50 17 12,44 N 014 16 20,48 E
3. 50 13 22,33 N 014 14 52,39 E
4. 50 10 32,03 N 014 32 47,42 E
5. 50 09 16,15 N 014 33 43,10 E
6. 50 06 53,26 N 014 25 52,39 E
7. 50 04 28,41 N 014 25 49,81 E
8. 50 03 10,23 N 014 28 30,47 E
kruhový oblouk o poloměru 8,5 NM kolem DME OKL
9. 49 59 33,96 N 014 24 58,76 E
10. 50 00 06,17 N 014 20 55,49 E
kruhový oblouk o poloměru 6,5 NM kolem DME OKL
11. 50 01 42,19 N 014 08 01,96 E
12. 50 00 38,81 N 014 04 25,41 E
kruhový oblouk o poloměru 9 NM kolem DME OKL
13. 50 05 22,80 N 014 01 57,66 E
14. 50 06 52,69 N 014 06 59,37 E
15. 50 13 15,19 N 013 53 57,53 E
kruhový oblouk o poloměru 16 NM kolem DME OKL
16. 50 19 19,41 N 014 02 46,01 E
Horizontální hranice prostoru vychází z hranice CTR Ruzyně, s rozšířením v jeho NW části.

Při využívání tohoto prostoru je nezbytné respektovat LKP12.
Vstup do LKP1 bude povolen.

2Zásady pro využití prostoru PARADE:

2.1Prostor PARADE má přednost před prostory zveřejněnými v AIP ČR (ENR 5.2 a AIP SUP) i dotčenými prostory zveřejněnými cestou NOTAM.

2.2Prostor PARADE je využíván v plném rozsahu vertikálních a horizontálních hranic.

2.3Plánované využití prostoru PARADE, vč. následných změn (zrušení) bude zveřejněno cestou AUP/UUP.

3Zásady pro vstup ostatních uživatelů vzdušného prostoru ČR nezúčastněných na Přehlídce 2018 do prostoru PARADE:

3.1Informaci o aktuálním stavu aktivace tohoto prostoru poskytne FIC Praha, TWR Ruzyně, APP Praha a MTWR/MAPP Kbely.

3.2Lety letadel nezúčastněných na Přehlídce 2018 nebudou v prostoru PARADE povolovány, kromě následujících výjimek:

3.2.1lety letadel deklarující stav nouze,

3.2.2VFR lety Letecké služby Policie ČR,

3.2.3lety AČR (pouze v rámci NATINAMDS)

3.2.4VFR lety pro záchranu lidského života (pouze SAR a HEMS)

3.3Výše uvedené lety mohou vstoupit do prostoru PARADE na základě povolení vydaného MAPP Kbely buď přímo, nebo (po koordinaci) prostřednictvím TWR Ruzyně / APP Praha / FIC Praha.

4Kontakty: