SUP 29/18
Datum vydání: 20 DEC 18
Účinnost od: 20 DEC 18
Účinnost do: 31 MAR 19 SS
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-AD-LKBE
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: NIL
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: Y1967/18
Benešov (LKBE) - zúžení RWY 06/24

RWY 06/24 zúžená na 23 m. Zúžení provedeno denním značením.