SUP 10/19
Datum vydání: 06 JUN 19
Účinnost od: 22 JUN 19
Účinnost do: 23 JUN 19
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-AD-LKRO
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: NIL
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: NIL
Roudnice (LKRO) - Memorial Air Show 2019

Z důvodu konání leteckého dne Memorial Air Show 2019 budou v ATZ LKRO a výše až do FL 95 probíhat letové ukázky a paravýsadky.

Letový program bude probíhat od 11:00 do 15:00 UTC ve dnech 22 JUN 19 a 23 JUN 19.

Volací znak je Roudnice RADIO na kmitočtovém kanálu 122,205.

RWY 13L/31R bude uzavřena a použita jako TWY.

Přílety a odlety návštěvníků před zahájením a po ukončení letového programu.

Přilétávající letadla se musí ohlásit minimálně 3 minuty před vstupem do ATZ a dále postupovat podle pokynů RADIO.

Přílety bez radiového spojení pouze po telefonické koordinaci s RADIO.

Situace, viz příloha.