SUP 10/18
Datum vydání: 10 MAY 18
Účinnost od: 21 JUN 18
Účinnost do: UFN
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-ENR-1
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: NIL
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: NIL
Nebezpečné prostory LKD11, LKD13 a LKD14

S účinností od 21 JUN 2018 se ve vzdušném prostoru ČR zřizují nové nebezpečné prostory LKD11, LKD13 a LKD14 určené pro lety bezpilotních letadel (UA). Tyto prostory (na rozdíl od již existujících nebezpečných prostorů zveřejněných v AIP ČR) budou "AMC-Manageable".

1ASM postupy

Nebezpečné prostory LKD11, LKD13 a LKD14 budou plánovány v AUP jako prostory "AMC-manageable".

Aktivace prostorů se předpokládá pouze v případě, kdy bude existovat reálná potřeba jejich využití.

2ATS postupy

FIC Praha, APP Karlovy Vary a/nebo APP Ostrava neprodleně po zjištění aktivace příslušného nebezpečného prostoru informují na svých provozních kmitočtech piloty o aktivaci konkrétního nebezpečného prostoru.

Pilotům VFR letů se doporučuje, pokud se v době uvedené v AUP rozhodnou vstoupit do LKD11, LKD13 nebo LKD14, aby byli ve vlastním zájmu "na poslechu" provozních kmitočtů uvedených stanovišť ATS. Pilotům VFR letů se rovněž doporučuje, pokud jsou na provozních kmitočtech příslušných stnovišť ATS informováni o aktivaci daného nebezpečného prostoru, aby tento prostor neprodleně opustili.


3Horizontální a vertikální hranice nebezpečných prostorů

Označení, název a horizontální hranice Vertikální hranice Doporučená opatření Poznámky
Čas aktivace
LKD11 CHLUM
Kruh o poloměru 7,0 NM se středem
48 52 38,30N 014 04 17,81E
FL 95
GND
Vyhnout se Činnost:
OAT lety UA (bez možnosti vyhnutí se ostatnímu provozu)
Doba: H24, plánovaná aktivace uvedena v AUP
ATS stanoviště poskytující informaci o skutečné aktivaci:
FIC Praha, APP Karlovy Vary
Poznámky: Spravováno AMC,
Aktivací LKD11 nezaniká případná aktivace LKTSA1.
LKD13 MILOVANY
Kruh o poloměru 7,0 NM se středem
49 40 23,34N 017 36 05,38E
FL 95
GND
Vyhnout se Činnost:
OAT lety UA (bez možnosti vyhnutí se ostatnímu provozu)
Doba: H24, plánovaná aktivace uvedena v AUP
ATS stanoviště poskytující informaci o skutečné aktivaci:
FIC Praha, APP Ostrava
Poznámky: Spravováno AMC,
Aktivací LKD13 nezaniká případná aktivace LKTSA3 (včetně A a B).
LKD14 LESNÁ
Kruh o poloměru 7,0 NM se středem
50 18 17,70N 013 08 24,96E
FL 95
GND
Vyhnout se Činnost:
OAT lety UA (bez možnosti vyhnutí se ostatnímu provozu)
Doba: H24, plánovaná aktivace uvedena v AUP
ATS stanoviště poskytující informaci o skutečné aktivaci:
FIC Praha, APP Karlovy Vary
Poznámky: Spravováno AMC,
Aktivací LKD14 nezaniká případná aktivace LKTSA4 (včetně A, B, C a D).