SUP 15/18
Datum vydání: 28 JUN 18
Účinnost od: 19 JUL 18
Účinnost do: 28 FEB 19
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-AD-LKOL, VFR-HEL-1
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: NIL
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: Y0753/18, Y0974/18
Překážky v blízkosti letiště Olomouc (LKOL) a heliportu HEMS Olomouc - Tabulový vrch.

1Mobilní jeřáby v blízkosti letiště Olomouc (LKOL) a heliportu HEMS Olomouc - Tabulový vrch.

Jeřáby jsou v blízkosti směru vzletu 178° a směru přiblížení 358° heliportu HEMS Olomouc - Tabulový vrch, 1000 m SE ARP letiště Olomouc (LKOL).
Světelné překážkové značení, maximální výška 286 m AMSL, výška jeřábů 28 m AGL.

2Souřadnice jeřábů