Řízení letového provozu České republiky, Letecká informační služba

English Kontakt

Aktuality

11. 7. 2016 Ve dnech 4. – 9. září 2016 a 12. – 16. září 2016 budou v platnosti dočasně rezervované prostory pro mezinárodní vojenské letecké cvičení AMPLE STRIKE 2016. Viz AIP SUP 26/16, VFR-SUP 15/16AUP/UUP.
20. 6. 2016 Upozornění: Dočasně zakázaný prostor Vrbětice je s účinností od 1 JUL 2016 publikován prostřednictvím AIP SUP 23/16VFR SUP 14/16.
9. 2. 2016 Prezentace ze Semináře ŘLP ČR, s.p. pro všeobecné letectví z 6. 2. 2016
více
Upozornění: Používání těchto stránek podléhá podmínkám užití!
AisView
IBS
FIC Praha
Změny
AIP
VFR příručka

Letecká informační služba, která je organizační složkou Řízení letového provozu ČR, s.p., zajišťuje tok informací nezbytných pro bezpečnost, pravidelnost a hospodárnost mezinárodního a vnitrostátního letového provozu v rozsahu její působnosti, jak je uvedeno v AIP GEN 3 v bodě 3.1.2. Sestává z vedení LIS (oddělení leteckých publikací, oddělení kartografie, reprografické a distribuční oddělení) a Mezinárodní kanceláře NOTAM (NOF). Na mezinárodních letištích v ČR, kde poskytuje služby řízení ŘLP ČR, s.p., jsou poskytováním letecké informační služby pověřena pracoviště Ohlašovny letových provozních služeb, která jsou organizačně začleněna pod Střediska letových navigačních služeb příslušných letišť.

více o LIS ŘLP ČR