Řízení letového provozu České republiky, Letecká informační služba

English Kontakt

Aktuality

7. 10. 2016 Dne 13. října 2016 bude zahájen testovací provoz aplikace LARS, sloužící k rezervaci místní letové činnosti na regionálních letištích Karlovy Vary, Brno/Tuřany a Ostrava/Mošnov. V tento den nabývá účinnosti nové znění příslušných ustanovení AIP a VFR příručky, která koordinaci místní letové činnosti upravují. Viz AIRAC AIP AMDT 8/16 a VFR AMDT 13 OCT 2016 (1).
více
Upozornění: Používání těchto stránek podléhá podmínkám užití!
AisView
IBS
FIC Praha
Změny
AIP
VFR příručka

Letecká informační služba, která je organizační složkou Řízení letového provozu ČR, s.p., zajišťuje tok informací nezbytných pro bezpečnost, pravidelnost a hospodárnost mezinárodního a vnitrostátního letového provozu v rozsahu její působnosti, jak je uvedeno v AIP GEN 3 v bodě 3.1.2. Sestává z vedení LIS (oddělení leteckých publikací, oddělení kartografie, reprografické a distribuční oddělení) a Mezinárodní kanceláře NOTAM (NOF). Na mezinárodních letištích v ČR, kde poskytuje služby řízení ŘLP ČR, s.p., jsou poskytováním letecké informační služby pověřena pracoviště Ohlašovny letových provozních služeb, která jsou organizačně začleněna pod Střediska letových navigačních služeb příslušných letišť.

více o LIS ŘLP ČR