Řízení letového provozu České republiky, Letecká informační služba

English Kontakt

Aktuality

26. 10. 2017 Dne 31. října 2017 v době od 21:00 do 23:00 UTC budou z důvodu plánovaného výpadku internetové konektivity mimo provoz webové aplikace AisView, IBS, LARS a všechny další webové stránky provozované Leteckou informační službou a ŘLP ČR, s.p.
16. 8. 2017 Ve dnech 27. srpna – 1. září a 4. – 8. září 2017 budou v platnosti dočasně rezervované prostory pro mezinárodní vojenské letecké cvičení AMPLE STRIKE 2017. Viz AIP SUP 19/17, VFR-SUP 11/17AUP/UUP.
více
Upozornění: Používání těchto stránek podléhá podmínkám užití!
AisView
IBS
FIC Praha
Změny
AIP
VFR příručka

Letecká informační služba, která je organizační složkou Řízení letového provozu ČR, s.p., zajišťuje tok informací nezbytných pro bezpečnost, pravidelnost a hospodárnost mezinárodního a vnitrostátního letového provozu v rozsahu její působnosti, jak je uvedeno v AIP GEN 3 v bodě 3.1.2. Sestává z vedení LIS (oddělení leteckých publikací, oddělení kartografie, reprografické a distribuční oddělení) a Mezinárodní kanceláře NOTAM (NOF). Na mezinárodních letištích v ČR, kde poskytuje služby řízení ŘLP ČR, s.p., je letecká informační služba poskytována pracovištěm Centrální ARO Praha (ohlašovna letových provozních služeb).

více o LIS ŘLP ČR