GEN 0.2 - Záznam o změnách k AIP

GEN 0.2 - Record of AIP Amendments

Tento záznam o změnách k AIP se v elektronické verzi liší od tištěného AIP a obsahuje seznam posledních zařazených AIP AMDT a AIRAC AIP AMDT ke dni 3 AUG 2017.

This record of AIP Amendments differs from printed AIP in electronic version and contains list of last incorporated AIP AMDTs and AIRAC AIP AMDTs as of 3 AUG 2017.

AIP AMENDMENT
NR/Rok
NR/Year
Datum vydání
Publication Date
Datum účinnosti
Effective Date
335/1729 JUN 201720 JUL 2017
AIRAC AIP AMENDMENT
NR/Rok
NR/Year
Datum vydání
Publication Date
Datum účinnosti
Effective Date
7/178 JUN 201720 JUL 2017

Původní vydaný PDF soubor pro tisk / Original published PDF file for print: g0-2.pdf