Vybrat sekci

LKKV - Karlovy Vary

Základní informaceKmitočtyPostupyDráhyKontaktySkrýt panel informací

LKKV - Karlovy Vary

StatutVeřejné mezinárodní letiště
ProvozIFR, VFR
ARP: 50° 12' 11" N, 12° 54' 54" E
4,5 km SE Karlovy Vary
ELEV: 1989 ft / 606 m
Provozní dobaV období platnosti Středoevropského letního času (letní období)
MON - SUN (0600 - 1700) (UTC)
V období platnosti Středoevropského času (zimní období)
MON - SUN 0700 - 1500 (UTC)
PalivoJET A1, AVGAS 100 LL
OlejTotal AERO D 100, Total AERO D 80, Total AERO DM 15W50
HangárováníK dispozici na vyžádání u provozovatele letiště - telephone +420 353 360 611
ServisNIL
UbytováníVe městě.
RestauraceProvozovna rychlého občerstvení ve veřejné hale, snack bar v odletovém prostoru terminálu - pouze v době odbavení pravidelných a charterových letů.
DopravaMěstská doprava, taxi, soukromí dopravci.
Frekvence
Karlovy Vary ATIS118,955
Karlovy Vary VĚŽ/TOWER121,230
Karlovy Vary APPROACH/RADAR118,650
119,955
118,375
Důležité informace

Celní a pasové odbavení: Jako správa AD.

Je žádoucí, aby letadla letící po okruhu nepřelétávala, pokud to lze, obydlená území obcí Olšová Vrata, Kolová a Pila.

  Velitelé letadel VFR letících v hladinách:

  • do 3500 ft AMSL včetně, musí nejméně 3 minuty před vstupem do CTR navázat spojení na kanálu KARLOVY VARY TWR 121,230,
  • nad 3500 ft AMSL, musí nejméně 3 minuty před vstupem do TMA navázat spojení na kmitočtu KARLOVY VARY RADAR 118,650 MHz

  V případě, že letadlo obdrží od TWR příkaz k pojíždění na vyčkávací místo RWY 29 po TWY A, velitel letadla musí oznámit ještě před zahájením pojíždění, pokud není schopen provést vzlet z dráhy 29 z křižovatky A.

   Při pojíždění na RWY 12/30 musí pilot zastavit na vyznačených vyčkávacích místech a vyžádat si povolení ke křižování RWY 11/29.

    Při pojíždění z RWY 12/30 na stojánku si musí pilot před křižováním RWY 11/29 vyžádat povolení.

     Označení Umístění Souřadnice
     NOVEMBER Ostrov (železniční nadjezd) 50° 17' 59" N 012° 56' 24" E Vstupní / výstupní
     ECHO Žlutice (hráz přehrady) 50° 05' 03" N 013° 07' 36" E Vstupní / výstupní
     SIERRA Bečov 50° 05' 02" N 012° 50' 24" E Vstupní / výstupní
     WHISKY Loket 50° 11' 22" N 012° 45' 29" E Vstupní / výstupní
     ALFA Hůrky 50° 12' 52" N 012° 54' 46" E
     BRAVO Stanovice (hráz přehrady) 50° 10' 33" N 012° 52' 40" E
     Přílety Pořadí traťových bodů
     NOVEMBER 1 NOVEMBER - ALFA
     ECHO 1 ECHO - BRAVO
     SIERRA 1 SIERRA - BRAVO
     WHISKY 1 WHISKY - BRAVO
     Odlety Pořadí traťových bodů
     NOVEMBER 1 ALFA - NOVEMBER
     ECHO 1 BRAVO - ECHO
     SIERRA 1 BRAVO - SIERRA
     WHISKY 1 BRAVO - WHISKY
     RWY Magnetický směr Rozměry RWY Únosnost TORA TODA ASDA LDA
     29 290° 2150 x 30 PCN 54/F/A/X/T 2010 2150 2010 2010
     11 110° 2150 x 30 PCN 54/F/A/X/T 2150 2350 2150 2010
     30 290° 800 x 18 5600 kg / 0.7 MPa 800 800 800 800
     12 110° 800 x 18 5600 kg / 0.7 MPa 800 800 800 800
     Kontakty

     Letiště Karlovy Vary s.r.o.
     K Letišti 132, 360 01 Karlovy Vary, fax +420 353 360 636,  handling@airport-k-vary.cz, SITA: KLVCZXH

     ústředna, handling - telephone +420 353 360 611

     ředitel - telephone +420 353 360 610

     handling při diverzích - telephone +420 731 195 004

     dispečink Záchranné a požární služby - telephone +420 353 360 614

     Bezpečnostní dispečink (H24) - telephone +420 353 360 618

     provozní dispečer (zimní údržba) - telephone +420 731 195 016

     VOC
     ADC
     PDC
     Zoom inZoom out

     1Pravidla a omezení místního letového provozu

     1.1Piloti letadel o MTOM nad 5700 kg ve dne a všech letadel v noci jsou povinni využít pro vzlet celou délku RWY 11/29 použitelnou pro rozjezd (TORA).

     1.2V prostoru 1,5 km vlevo od osy RWY 29 a 7 km před THR RWY 29 se provádí těžba hornin spojená s odstřelem.

     1.3Pohyby a rozmísťování letadel na parkovací místa na odbavovacích plochách na letišti řídí řídící odbavovací plochy. Posádky letadel jsou povinny setrvat u letadla do příjezdu vozidla provozovatele letiště. Je zakázáno pohybovat se na odbavovacích plochách bez souhlasu provozovatele letiště.

     1.4Povolení k pojíždění vydané letištní řídící věží nezbavuje pilota povinnosti řídit se pokyny řídícího odbavovací plochy. Zahájí-li pojíždění nebo pokračuje-li v pojíždění bez vedení řídícího odbavovací plochy, zodpovídá velitel letadla sám za střetnutí s jinými letadly, vozidly, osobami nebo předměty na odbavovací ploše.

     1.5V případě, že letadlo obdrží od TWR příkaz k pojíždění na vyčkávací místo RWY 29 po TWY A, velitel letadla musí oznámit ještě před zahájením pojíždění, pokud není schopen provést vzlet z dráhy 29 z křižovatky A.

     1.6Kompletní odbavení letů zajišťuje společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o.

     1.7Provozovatelé letadel jsou povinni písemně žádat provozovatele letiště o změnu provozní doby letiště pro sérii letů (t. j. pravidelně se opakujících letů), která bude uskutečněna mimo původně vypublikovanou provozní dobu letiště, 30 dní předem, nejpozději do 15. dne měsíce před měsícem konání prvního letu a pro jednotlivé lety 24 hodin předem.

     1.8Je vyžadován následující postup pro denní a noční výcvikové VFR lety mimo publikovanou provozní dobu (se službou TWR/APP nebo Poskytováním informací známému provozu):

     1.9Koordinace místní letové činnosti se stanovištěm ATS

     1.9.1Místní letová činnost (MLČ)

     Místní letovou činností (MLČ) se rozumí letové aktivity, vztahující se k opakovaným přistáním a vzletům, letmým přistáním a vzletům a nízkým přiblížením (průletům) nad RWY příslušného letiště.

     Ke koordinaci MLČ se používá aplikace LARS (Local Activity Reservation System), přístupná z webového prostředí pomocí rozhraní webového prohlížeče.
     Každý uživatel musí být v systému registrovaný a mít vlastní přihlašovací údaje (jméno a heslo) jednotné pro aplikace Letecké informační služby. Bez přihlášení není možné vytvářet ani spravovat žádné rezervace.
     Dostupnost této aplikace je zajištěna i prostřednictvím pracovní stanice samoobslužného briefingu na LKKV.

     1.9.2Piloti a provozovatelé letadel

     Piloti a provozovatelé letadel, zamýšlející provádět MLČ v CTR / TMA Karlovy Vary, jsou povinni prostřednictvím formuláře na webové stránce  http://lis.rlp.cz/lars vložit svůj požadavek na MLČ uvedením základních parametrů letu (pravidla letu, typ letadla, identifikace letu, kontakt na pilota, požadované časové rozmezí pro provedení MLČ) a popisem požadované MLČ.

     Pro provedení MLČ je nevyhnutelné získat potvrzení v podobě „slotu MLČ“, jenž bude obsahovat časové vymezení, v němž má být předpokládaná činnost provedena.

     Získání slotu MLČ je nezbytné pro piloty a provozovatele letadel v případě záměru provádět aktivity charakteru opakovaných:

     Slot MLČ představuje výhradně čas provádění MLČ. Za čas zahájení místní letové činnosti se považuje vstup do CTR nebo TMA Karlovy Vary. Za ukončení místní letové činnosti se považuje čas, kdy je zahájen odlet na letiště určení nebo čas přistání na LKKV.

     Rezervace se nepoužívá pro jednotlivé pohyby na RWY, které neodpovídají charakteru MLČ, tj. např.:

     I přes obdržený časový slot má stanoviště ATS na LKKV právo rezervaci následně modifikovat či zcela zrušit z provozních důvodů. O této skutečnosti je pilot vyrozuměn prostřednictvím emailu či SMS na registrovaném telefonním čísle.

     1.9.3Náhradní postupy

     V případě výpadku nebo poruchy LARS se MLČ v TMA / CTR Karlovy Vary koordinuje se stanovištěm ATS telefonicky na čísle telephone +420 353 239 717 nejpozději 2 hodiny před zamýšleným zahájením MLČ, bude-li let prováděn za IFR. Let VFR může být koordinován bezprostředně před vstupem do CTR / TMA Karlovy Vary.

     1.10Omezení akrobatických letů

     1.10.1Akrobatické lety nad letištěm je možné provádět pouze v prostoru východně od THR RWY 30.

     1.11Postupy pro omezení hluku

     1.11.1Je žádoucí, aby letadla letící po okruhu nepřelétávala, pokud to lze, obydlená území obcí Olšová Vrata, Kolová a Pila.

     1.11.2Omezení akrobatických letů nad letištěm.

     1.11.3Je povoleno maximálně 8 letů denně s délkou jednotlivých akrobatických letů nejvýše 20 minut a to ve všedních dnech nejdéle do 1800 (1700) UTC, v sobotu do 1400 (1300) UTC. V neděli je akrobatický provoz zcela vyloučen.

     1.11.4Vizuální odlety z RWY 29 letadel kategorie C na KILNU a ODPAL nejsou povoleny z důvodů pro omezení hluku nad lázněmi Karlovy Vary.

     1.12Letové postupy

     1.12.1Jestliže je překážkové osvětlení Vítkův vrch 2214 ft/675 m AMSL mimo provoz, je přistání na RWY 11 v noci zakázáno.

     1.12.2Velitelé letadel jsou žádáni, aby při navázání spojení potvrdili informaci ATIS a zopakovali dané QNH.

     1.12.3Velitelé letadel VFR letících v hladinách:

     a předat následující údaje o letu:

     1.12.4Velitelé odlétávajících letadel VFR musí navázat spojení na kanálu KARLOVY VARY TWR 121,230 a předat následující údaje o letu:

     1.12.5Při pojíždění na RWY 12/30 musí pilot zastavit na vyznačených vyčkávacích místech a vyžádat si povolení ke křižování RWY 11/29.

     1.12.6Při pojíždění z RWY 12/30 na stojánku si musí pilot před křižováním RWY 11/29 vyžádat povolení.

     1.12.7VFR vstupní a výstupní body do/z CTR Karlovy Vary jsou znázorněny na mapě VOC.

     VFR vstupní/výstupní body do/z CTR a vyčkávací body:
     Označení Poloha Souřadnice
     NOVEMBER Ostrov (železniční nadjezd) 50 17 59 N 012 56 24 E vstupní/výstupní
     ECHO Žlutice (hráz přehrady) 50 05 03 N 013 07 36 E vstupní/výstupní
     SIERRA Bečov 50 05 02 N 012 50 24 E vstupní/výstupní
     WHISKY Loket 50 11 22 N 012 45 29 E vstupní/výstupní
     ALFA Hůrky 50 12 52 N 012 54 46 E vyčkávací
     BRAVO Stanovice (hráz přehrady) 50 10 33 N 012 52 40 E vyčkávací

     1.12.8Letové posádky letů VFR jsou žádány, aby před vstupem do prostorů CTR/TMA Karlovy Vary mimo publikovanou provozní dobou stanovišť ATS Karlovy Vary voláním kanálu KARLOVY VARY TWR 121,230 ověřily aktivaci těchto prostorů. Postup je odůvodněn možnou změnou provozní doby letiště a služeb ATS, kdy z časových důvodů již není možné vydat příslušný NOTAM.

     1.13Mimo publikovanou provozní dobu AD je povolen pouze provoz letadel provozovaných Leteckým klubem Karlovy Vary, z.s. za těchto podmínek:

     Odpovědná osoba: Jiří Duras, telephone +420 603 871 189

     2Doplňující informace

     NIL

     3Poplatky za použití letiště

     3.1Přistávací poplatky

     Kategorie 1: Letadla do 2t MTOW včetně (paušální sazba) 600,00

     Kategorie 2: Letadla nad 2t MTOW dle vzorce. Cena v CZK = LKKV equation

     Výcvikové lety: 26,6% z aplikovatelného přistávacího poplatku. Viz poznámka 1.

     3.2Parkovací poplatky

     Odbavovací plocha za hodinu a tunu MTOW v době: 0400 - 1800 (0300 - 1700) 14,00
     Odbavovací plocha za hodinu a tunu MTOW v době: 1800 - 0400 (1700 - 0300) 7,00

     3.3Poplatky za použití letiště cestujícími

     Vnitrostátní lety - za cestujícího 350,00
     Mezinárodní lety - za cestujícího 350,00

     3.4Ostatní

     Poznámka 1: Další podmínky a možnost aplikace zvýhodněné sazby za přistávací poplatky při cvičných letech poskytne provozovatel letiště.

     Poznámka 2 *: Ke standardním poplatkům se účtuje poplatek na pokrytí mimořádných provozních nákladů za každou započatou hodinu provozu letiště mimo publikovanou provozní dobu. Účtuje se od doby uvedené v objednávce.
     a) pro lety letadel vyžadujících požární kategorii 4: 5 000,00
     b) pro lety letadel vyžadujících požární kategorii 5-7: 7 500,00
     * Nevztahuje se na pravidelné lety po dohodě s provozovatelem letiště.