Vybrat sekci

LKLT - Letňany

Základní informaceKmitočtyPostupyDráhyKontaktySkrýt panel informací

LKLT - Letňany

StatutVeřejné vnitrostátní letiště / Neveřejné mezinárodní letiště
ProvozVFR den
ARP: 50° 07' 53" N, 14° 31' 32" E
7 km NE Praha - centrum
ELEV: 912 ft / 278 m
Okruh: 1900 ft / 580 m AMSL
Provozní doba01 MAY - 01 OCT
MON-SUN: 0700 - 1700 UTC
02 OCT - 30 APR
MON-SUN: 0800 - 1600 UTC
jinak O/R HO
Lety mimo provozní dobu musí být předem oznámeny na: info@letnany-airport.cz a schváleny provozovatelem letiště.
PalivoAVGAS 100 LL, Natural BA 95 MOGAS, JET-A1
OlejTOTAL 100 D, TOTAL 100 W 50
HangárováníO/R
ServisNIL
Ubytováníhotely Praha
RestauraceObčerstvení na letišti
Dopravastanice metra trasa C - Letňany, autobusy městské hromadné dopravy
Frekvence
Letňany INFO120,335
Důležité informace

Celní a pasové odbavení: O/R (písemně, e-mail, fax),
MON - FRI 24 HR předem, jinak 48 HR předem. Formulář žádosti u provozovatele letiště, nebo na internetových stránkách letiště

Prahy drah 05L a 05R jsou posunuty za účelovou komunikaci. Komunikace musí být při vzletu a přistání přelétávána v minimální výšce 15 m od nejnižší části letadla nebo vlečeného předmětu.

  RWY Magnetický směr Rozměry RWY Únosnost TORA TODA ASDA LDA
  05L 046° 860 x 23 5700 kg / 0.4 MPa 1000 1030 1030 860
  23R 226° 860 x 23 5700 kg / 0.4 MPa 860 1000 1000 860
  05R 051° 800 x 25 5700 kg / 0.4 MPa 920 950 920 800
  23L 231° 800 x 25 5700 kg / 0.4 MPa 800 920 800 800
  Kontakty

  Letiště Praha Letňany, s.r.o.
  Hůlkova 1075/35, 197 00 Praha 9,  info@letnany-airport.cz

  AFIS Letňany - telephone +420 286 581 340

  Ing. Robert Speychal (ředitel letiště) -  info@letnany-airport.cz

  vedoucí stanoviště AFIS - telephone +420 731 775 127,  info@letnany-airport.cz

  Handling - telephone +420 702 185 744

  VOC
  ADC
  Zoom inZoom out

  1Pravidla a omezení místního letového provozu

  1.1Všeobecně

  1.1.1Letištní provozní zóna (ATZ) není zřízena. Letiště LKLT leží v MCTR Kbely a let po okruhu zasahuje do CTR Ruzyně.

  1.1.2Mimo provozní dobu AFIS LKLT se aplikují postupy pro VFR lety jako na/z letiště Kbely, a to za stálého obousměrného spojení s MTWR Kbely. Trať příletu/odletu je předmětem letového povolení ATS Kbely. Viz AIP ČR, Vol. II, AD 2, letiště Kbely, postupy pro VFR lety. Odlety z letiště LKLT možné pouze do západu slunce, přílety na letiště možné do občanského soumraku podle stanoviště LKKB.

  1.1.3V provozní době AFIS LKLT se aplikují lety po okruhu na který navazuje přímý let na/z bod MIKE, a to vždy podle instrukcí AFIS LKLT. Výška takových letů je max. 2000 ft AMSL.

  1.1.4Lety na letištním okruhu LKLT tvoří konfliktní provoz pro lety z/na RWY 06/24 LKPR, RWY 06/24 LKKB a RWY 10/28 LKVO.

  1.1.5Piloti jsou žádáni, aby striktně dodržovali trajektorii letu po okruhu a maximální stanovenou výšku - viz. VFR-AD-LKLT-VOC.

  1.1.6Prahy drah 05L a 05R jsou posunuty za účelovou komunikaci. Komunikace musí být při vzletu a přistání přelétávána v minimální výšce 15 m od nejnižší části letadla nebo vlečeného předmětu.

  1.1.7Piloti letící podle FPL jsou povinni si vyžádat aktivaci / ukončení platnosti FPL prostřednictvím AFIS LKLT nebo mimo provozní dobu AFIS LKLT prostřednictvím MTWR Kbely.

  1.2Před publikovanou provozní dobou a po publikované provozní době stanoviště AFIS letiště Letňany jsou povoleny odlety a přílety pouze na základě podané a následně schválené žádosti na e-mailovou adresu  info@letnany-airport.cz, zaslané nejméně 12 hodin předem.

  Podání žádosti o přílet i odlet mimo provozní dobu letiště musí být učiněno v provozní době.

  Přistání (kromě nouzových a bezpečnostních) bez příslušného povolení mimo provozní dobu je považováno za porušení letištního řádu, který je k dispozici na webových stránkách  http://www.letnany-airport.cz. Mimo provozní dobu je areál letiště uzavřen.

  1.3Postupy pro omezení hluku

  1.3.1Přelety obcí Čakovice, Kbely, Miškovice, Vinoř, Satalice, Horní Počernice a sídliště Prosek, motorovými letouny, vrtulníky a sportovní létající zařízení, nejsou povoleny pokud to není nutné z provozních a bezpečnostních důvodů.

  1.3.2Velitelé letadel jsou povinni zahájit vzlet od prahu příslušné dráhy.

  1.3.3Po vzletu stoupat maximálním gradientem při zachování letové bezpečnosti.

  1.3.4Motorové zkoušky, které nesouvisí s procedurou příslušného odletu, jsou v době 1700-0800 (1600-0700) zakázány.

  1.4Letové postupy

  1.4.1Všeobecně

  1.4.1.1Přílety a odlety jsou možné pouze za obousměrného rádiového spojení na kanálu AFIS LKLT 120,335, mimo provozní dobu na kanálu MTWR Kbely 120,880.

  1.4.1.2Pro přílety a odlety jsou stanoveny následující vstupní a výstupní body totožné s VFR body do/z MCTR Kbely.:

  VFR vstupní a výstupní body do/z MCTR Kbely
  Označení Poloha (objekt) Souřadnice
  MIKE NE Stará Boleslav (křížení železnice a dálnice) 50 12 27 N 014 41 47 E
  LIMA S Lysá nad Labem (silniční most přes řeku) 50 10 38 N 014 51 19 E
  UNIFORM E Úvaly (osamělá čerpací stanice) 50 04 18 N 014 46 24 E
  ROMEO SW Říčany (mimoúrovňová křižovatka dálnic) 49 58 51 N 014 36 22 E

  1.4.1.3Velitelé letadel vstupujících do MCTR Kbely jsou povinni udržovat výšku 1000 ft/300 m AGL, maximálně však 2000 ft AMSL není-li ATS Kbely stanoveno jinak.

  1.4.1.4Pro přílety a odlety na/z letiště LKLT z/do prostoru třídy G a třídy E je stanoven bod MIKE. Výška letu, mimo MCTR Kbely, musí být maximálně 2000 ft AMSL.

  1.4.1.5Trajektorie přímých letů přes body LIMA, UNIFORM, ROMEO podléhá letovému povolení vydanému MTWR Kbely.

  1.4.2Přílety

  1.4.2.1Velitelé letadel, jsou žádáni, aby dodržovali postupy pro omezení hluku.

  1.4.2.2Přílety se provádějí z bodu MIKE buď přímo do čtvrté okruhové zatáčky s přistáním na RWY 23 nebo do druhé okruhové zatáčky s přistáním na RWY 05.

  1.4.2.3Vstupní bod MIKE - před přeletem MIKE navázat obousměrné rádiové spojení s AFIS LKLT, nebo mimo provozní dobu s MTWR Kbely. Pokračovat do příslušné okruhové zatáčky dle dráhy v používání. Přílet nesmí být proveden jižně od silnice Brandýs nad Labem - Kbely.

  1.4.2.4Vstupní bod LIMA - pokračovat na bod MIKE mimo MCTR Kbely a dále podle 1.3.2.3. Bez obousměrného rádiového spojení s MTWR Kbely nelze vstoupit do MCTR Kbely. Na žádost, při obousměrném rádiovém spojení s MTWR Kbely, může být povolen přímý let ze vstupního bodu LIMA na střed letiště Kbely, resp. Letňany, s dalším zařazením do letového okruhu letiště Letňany.

  1.4.2.5Vstupní bod ROMEO a UNIFORM - pokračovat na bod LIMA mimo MCTR Kbely a dále podle 1.3.2.4. Na žádost, při obousměrném rádiovém spojení s MTWR Kbely, může být povolen přímý let ze vstupních bodů ROMEO nebo UNIFORM na střed letiště Kbely, resp. Letňany, s dalším zařazením do letového okruhu letiště Letňany.

  1.4.2.6Přílety z jiných směrů podléhají letovému povolení MTWR Kbely.

  1.4.2.7Přiblížení a přistání vrtulníků musí být provedeno na dráhu v používání. Pojíždění za letu a parkování na vyznačeném místě, dle pokynů AFIS LKLT.

  1.4.3Odlety

  1.4.3.1Velitelé letadel jsou žádáni, aby dodrželi postupy pro omezení hluku.

  1.4.3.2Odlety se provádějí letem po okruhu, a to do třetí okruhové zatáčky, v případě RWY 23 pro vzlet, nebo do první okruhové zatáčky v případě RWY 05 pro vzlet a dále na výstupní bod MIKE.

  1.4.3.3Odlety na výstupní body LIMA, UNIFORM a ROMEO lze provádět z bodu MIKE, mimo MCTR Kbely.

  1.4.3.4Při obousměrném rádiovém spojení s MTWR Kbely, může být povolena změna z tratě letu dle 1.3.3.2., jako přímý let na výstupní body LIMA, nebo UNIFORM, nebo ROMEO.

  1.4.3.5Odlety do jiných směrů podléhají povolení MTWR Kbely.

  1.4.3.6Vzlety vrtulníků musí být prováděny z dráhy v používání. Pojíždění za letu dle pokynů AFIS LKLT.

  1.4.3.7Velitelé letadel jsou žádáni, aby z důvodu zachování bezpečnosti provozu během provádění výsadků kontaktovali stanoviště AFIS před zahájením pojíždění z místa stání.

  1.5Letištní okruhy

  1.5.1Motorová letadla

  1.5.1.1Letištní okruh se provádí pravý pro RWY 23, nebo levý pro RWY 05.

  1.5.1.2Výška letu po okruhu je maximálně 1900 ft/580 m AMSL.

  1.5.1.3Letadla při přiblížení a přistání na RWY 05 mohou použít prodloužený levý letový okruh, vyznačený přerušovanou čarou (viz. VFR-AD-LKLT-VOC).

  1.5.2Ultralehká letadla

  1.5.2.1Ultralehká letadla do MAX IAS 110 km/h provádějí pravý okruh pro RWY 23, nebo levý okruh pro RWY 05.

  1.5.2.2Výška letu ultralehkého letadla po okruhu je 500 ft/150 m AGL.

  1.5.2.3Tvar okruhu musí umožnit při vysazení pohonné jednotky přistání na letiště z druhé okruhové zatáčky. Pokud výkony ultralehkého letounu neumožní dodržení tohoto požadavku, je velitel ultralehkého letounu povinen provést okruh podle 1.4.2.1. a 1.4.2.2.

  1.5.3Kluzáky

  1.5.3.1Kluzáky provádí levý okruh pro RWY 23, nebo pravý okruh pro RWY 05, pokud dispečer AFIS nestanoví jinak.

  1.5.3.2Výška letu kluzáku po okruhu je maximálně 1900 ft/580 m AMSL.

  1.5.3.3Letový okruh kluzáků nesmí překročit prodlouženou spojnici silnice - maják LKKB a Brandýs nad Labem.

  2Doplňující informace

  2.1AFIS poskytován v angličtině.

  2.2Velitelé pojíždějících letadel jsou zodpovědni za dodržení bezpečné vzdálenosti mezi letadly. Pokud si velitel letadla nebude jist bude provedeno přatlačení nebo přetažení letadla na bezpečné místo pro přípravu na odlet.

  2.3Mimo provozní dobu AFIS LKLT jsou přílety a odlety na/z LKLT povoleny jen se souhlasem provozovatele letiště. (ověření provozuschopnosti AD).

  2.4RWY 05L a RWY 23R jsou určeny přednostně pro letadla se zatahovacím podvozkem.

  2.5Plocha letiště je oplocena a je určena pro dlouhodobé parkování letadel.

  2.6Placení přistávacích poplatků, parkování (hangárování) letadel a čerpání pohonných hmot se provádí v hotovosti a nebo bezhotovostní platbou kartou v Terminálu 1 vedle věže.

  2.7Velitelé letadel jsou žádáni, aby dodržovali publikované postupy, zvláště opatření pro omezení hluku, lety mimo zastavěné oblasti uvedených obcí, stanovený tvar letového okruhu a jeho výšku, hranice řízených prostorů přiléhajících k letišti LKLT tzn. CTR Ruzyně, MCTR Kbely a CTR Vodochody.

  3Poplatky za použití letiště

  3.1Přistávací poplatky

  Ultralehká letdla 300,00
  Letadla do 2 t 400,00
  Za každou další započatou tunu MTOW 200,00
  Použití AD mimo provozní dobu (za hodinu) 400,00

  3.2Parkovací poplatky

  Za den pro ACFT do 4000 kg 300,00
  Za den pro ACFT nad 4000 kg 500,00

  První tři hodiny zdarma

  3.3Poplatky za použití letiště cestujícími

  Cestující 100,00

  3.4Ostatní

  Celní a pasové odbavení osádek a cestujících při letu mimo území EU a Schengenský prostor (nevztahuje se na domovské provozovatele): 250 Kč / cestující (včetně DPH)

  Poplatky za čerpání leteckých pohonných hmot dle aktuálního ceníku.