Vybrat sekci

LKPD - Pardubice

Základní informaceKmitočtyPostupyDráhyKontaktySkrýt panel informací

LKPD - Pardubice

StatutVeřejné mezinárodní letiště
ProvozIFR, VFR
ARP: 50° 00' 48" N, 15° 44' 18" E
4 km SW od středu města Pardubice
ELEV: 741 ft / 226 m
Provozní dobaMON-SUN 0700-1800 (0600-1700)
Lety mimo provozní dobu O/R 24 HR předem v provozní době AD. Níže uvedené služby jsou poskytovány pouze pro letadla přilétávající a odlétávající v provozní době AD. Pro poskytování služeb mimo provozní dobu AD kontaktovat handling.
PalivoJET A1, AVGAS 100 LL
OlejNIL
HangárováníNIL
ServisNení k dispozici.
UbytováníHotely ve městech Pardubice, Hradec Králové, Chrudim, Přelouč.
RestauraceRestaurace v centru města (3,5 km).
DopravaAutobusy MHD, TAXI, půjčovna automobilů.
Frekvence
Pardubice VĚŽ/TOWER120,155
120,205
Pardubice APPROACH/RADAR127,655
Důležité informace

Celní a pasové odbavení: Jako správa letiště.

Okruhy zásadně na JIH, mimo zástavbu města Pardubice, není-li TWR nařízeno jinak.

  Výška základny oblačnosti se udává vzhledem k nadmořské výšce THR RWY 27.

   Lety VFR mohou být prováděny i po jiných než publikovaných tratích, pokud tak stanoví stanoviště ATC.

    Severní okruhy mohou být povoleny u menších typů letadel za předpokladu, že jejich velitelé jsou schopni se vyhnout LKP6.

     Pohyby a rozmisťování letadel na parkovací místa na odbavovacích plochách řídí řídící odbavovací plochy.

      Není-li TWR určeno jinak, musí letadla po přistání a opuštění RWY, nebo po spuštění motorů na APN, vyčkat před dalším pojížděním na vozidlo "FOLOW ME" , které zajistí jejich vedení po TWY z/na APN.

       Označení Umístění Souřadnice
       ALFA 49° 58' 31" N 015° 38' 35" E
       BRAVO 49° 58' 27" N 015° 52' 13" E
       CHARLIE 50° 06' 56" N 015° 39' 10" E
       DELTA 50° 06' 09" N 015° 51' 25" E
       ECHO 49° 59' 42" N 016° 06' 33" E Vstupní / výstupní
       NOVEMBER 50° 08' 21" N 015° 47' 19" E Vstupní / výstupní
       SIERRA 49° 54' 05" N 015° 56' 09" E Vstupní / výstupní
       WHISKY 50° 07' 40" N 015° 32' 12" E Vstupní / výstupní
       XRAY 49° 53' 50" N 015° 38' 26" E Vstupní / výstupní
       Přílety 09 Pořadí traťových bodů
       ECHO ECHO - DELTA - CHARLIE
       NOVEMBER NOVEMBER - CHARLIE
       SIERRA SIERRA - BRAVO - ALFA
       WHISKY WHISKY - CHARLIE
       XRAY XRAY - ALFA
       Přílety 27 Pořadí traťových bodů
       ECHO ECHO - DELTA
       NOVEMBER NOVEMBER - DELTA
       SIERRA SIERRA - BRAVO
       WHISKY WHISKY - CHARLIE - DELTA
       XRAY XRAY - ALFA - BRAVO
       Odlety 09 Pořadí traťových bodů
       ECHO DELTA - ECHO
       NOVEMBER DELTA - NOVEMBER
       SIERRA BRAVO - SIERRA
       WHISKY DELTA - CHARLIE - WHISKY
       XRAY BRAVO - ALFA - XRAY
       Odlety 27 Pořadí traťových bodů
       ECHO CHARLIE - DELTA - ECHO
       NOVEMBER CHARLIE - NOVEMBER
       SIERRA ALFA - BRAVO - SIERRA
       WHISKY CHARLIE - WHISKY
       XRAY ALFA - XRAY
       RWY Magnetický směr Rozměry RWY Únosnost TORA TODA ASDA LDA
       09 089° 2500 x 75 PCN 47/R/B/W/T 2500 2715 2500 2500
       27 269° 2500 x 75 PCN 47/R/B/W/T 2500 2670 2500 2500
       Kontakty

       East Bohemian Airport, a.s.
       Pražská 179,
       530 06 Pardubice 6, fax +420 466 310 166, AFTN: LKPDZPZX (ARO) , AFTN: LKPDZTZX (TWR) , SITA: PEDCZXH

       handling - telephone +420 466 310 115, telephone +420 466 310 155, telephone +420 724 462 462,  handling@airport-pardubice.cz

       vojenská TWR - telephone +420 973 333 171, telephone +420 973 242 440, fax +420 973 242 097

       VOC
       ADC
       Zoom inZoom out

       1Pravidla a omezení místního letového provozu

       1.1Provozovatelé musí předložit letový plán na každý let na/z letiště s výjimkou letů podle ustanovení ENR 1.10.1.1.6 v AIP ČR.

       1.2Poskytování letových provozních služeb civilnímu letovému provozu v MTMA, MCTR a na AD Pardubice provádí vojenské stanoviště ATS.

       1.3Okruhy zásadně na JIH, mimo zástavbu města Pardubice, není-li TWR nařízeno jinak.

       1.4Pojíždění letadel

       1.4.1Pohyby a rozmisťování letadel na parkovací místa na odbavovacích plochách řídí řídící odbavovací plochy.

       1.4.2Spouštění motorů pouze po předchozím povolení letištní řídící věže.

       1.4.3Povolení k pojíždění vydané letištní řídící věží nezbavuje velitele letadla povinnosti řídit se pokyny řídícího odbavovací plochy. Pojíždění letadla z APN bez souhlasu řídícího odbavovací plochy je zakázáno. Zahájí-li pojíždění nebo pokračuje-li v pojíždění bez vedení řídícího odbavovací plochy, zodpovídá velitel letadla sám za střetnutí s jinými letadly, vozidly, osobami nebo předměty na odbavovací ploše.

       1.4.4Není-li TWR určeno jinak, musí letadla po přistání a opuštění RWY, nebo po spuštění motorů na APN, vyčkat před dalším pojížděním na vozidlo "FOLOW ME" , které zajistí jejich vedení po TWY z/na APN.

       1.5Kompletní odbavení letů zajišťuje EBA.

       1.6Výcvikové lety

       1.6.1Výcvikové lety musí být předem koordinovány s MTWR LKPD, telephone 973 242 440, telephone 973 333 171 a současně s provozovatelem letiště, telephone 466 310 155, telephone 466 310 115, telephone 724 462 462.

       1.6.2Výcvikové lety mohou být omezeny.

       1.7Letové postupy

       1.7.1Výška základny oblačnosti se udává vzhledem k nadmořské výšce THR RWY 27.

       1.7.2VFR standardní příletové a odletové tratě jsou vyznačeny na mapě VFRC.

       VFR vstupní a výstupní body do/z MCTR LKPD
       ECHO 49° 59' 42" N 016° 06' 33" E
       NOVEMBER 50° 08' 21" N 015° 47' 19" E
       SIERRA 49° 54' 05" N 015° 56' 09" E
       WHISKY 50° 07' 40" N 015° 32' 12" E
       XRAY 49° 53' 50" N 015° 38' 26" E

       1.7.3Lety VFR mohou být prováděny i po jiných než publikovaných tratích, pokud tak stanoví stanoviště ATC.

       1.7.4Lety po okruhu

       Okruhy jsou prováděny na jih:

       Severní okruhy mohou být povoleny u menších typů letadel za předpokladu, že jejich velitelé jsou schopni se vyhnout LKP6.

       2Doplňující informace

       2.1Letiště je vojenským letištěm s civilním letovým provozem.

       3Poplatky za použití letiště

       3.1Přistávací poplatky

       Vnitrostátní lety (za tunu MTOW) 240,00
       Mezinárodní lety (za tunu MTOW) 240,00

       3.2Parkovací poplatky

       V době 0500 - 1900 (za hodinu a tunu MTOW) 14,00
       V době 1900 - 0500 (za hodinu a tunu MTOW) 7,00

       3.3Poplatky za použití letiště cestujícími

       Vnitrostátní lety (za cestujícího) 280,00
       Mezinárodní lety (za cestujícího) 280,00
       Bezpečnostní poplatek (za cestujícího) 60,00

       3.4Ostatní